0 Cart
0 Add all flipped products to cart Flipped

2013

November

東京本部設立

 • 活動内容:イベント開催

 • 会員登録:500人

2014

January

Wechat公式アカウントオープン

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信

 • 会員登録:1,000人

2015

January

会員特典サービス開始、団体LOGO誕生

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信

 • 会員登録:20,000人

2016

January

就職サポートサービス開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会

 • 会員登録:40,000人

2016

September

大阪支部設立、自己啓発プロジェクト開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー

 • 会員登録:50,000人

2017

January

名古屋支部設立、ビジネスマッチングサービス開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー、企業交流会

 • 会員登録:60,000人

2017

May

福岡支部設立、地方創生プロジェクト開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー、企業交流会、沖縄プロモーション

 • 会員登録:70,000人 

2018

January

札幌支部設立、IT人材育成プロジェクト開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー、企業交流会、沖縄プロモーション、IT学習セミナー

 • 会員登録:90,000人

2018

May

洛陽海外拠点設立、越境ECプロジェクト開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー、企業交流会、沖縄プロモーション、IT学習セミナー、日系商品プロモーション

 • 会員登録:100,000人

2019

January

仙台支部設立、副業プロジェクト開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー、企業交流会、沖縄プロモーション、IT学習セミナー、日系商品プロモーション、副業セミナー

 • 会員登録:120,000人

2019

November

岡山支部設立、オンライン語学学習プロジェクト開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー、企業交流会、沖縄プロモーション、IT学習セミナー、日系商品プロモーション、副業セミナー、語学セミナー

 • 会員登録:150,000人

2020

March

オンライン投資スキル育成プロジェクト開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー、企業交流会、沖縄プロモーション、IT学習セミナー、日系商品プロモーション、副業セミナー、語学セミナー、株セミナー、不動産投資セミナー

 • 会員登録:180,000人

2021

September

ソーシャル販売スキル育成プロジェクト開始

 • 活動内容:イベント開催、オンライン記事発信、お得情報発信、就職勉強会、企業説明会、スキルアップセミナー、企業交流会、沖縄プロモーション、IT学習セミナー、日系商品プロモーション、副業セミナー、語学セミナー、株セミナー、不動産投資セミナー、ソーシャル販売学習セミナー

 • 会員登録:220,000人

Favourites
Your favourites are empty